un video 
  que han fet 
  de l'exposició a Mallorca
 "Premi d'Arts Plàstiques Ciutat de Manacor 2014"http://www.youtube.com/watch?v=I9lBj4wiC1I&feature=youtu.be