estructura d'en francesc a la platja de Montgat, gener 2012
(http://franktrepax.blogspot.com/)